Proiectul TransylvaNET

Consolidarea societății civile pentru dezvoltare prin promovarea patrimoniului

Fundația Heritas împreună cu Complexul Național Muzeal ASTRA, Fundația Mihai Eminescu Trust și Asociația Împreună Pentru Dezvoltarea Comunității derulează în perioada martie 2015 – aprilie 2016 proiectul „TransylvaNET – Consolidarea societății civile pentru dezvoltare prin promovarea patrimoniului”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și are un buget de 93.907,08 euro.

Proiectul își propune creșterea rolului societății civile în protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Astfel, va formaliza rețeaua de parteneriat pentru patrimoniu inițiată în martie 2013 prin colaborarea a peste 20 de organizații care și-au manifestat dorința de a colabora în proiecte, de a constitui un centru de resurse și cunoștințe comun și de a avea o voce comună în relația cu factorii decizionali. Acestea se vor constitui ca Federație cu o strategie pentru următorii 3 ani, bazată pe analiza nevoilor și priorităților de patrimoniu identificate de către organizațiile membre în experiența lor anterioară și în cadrul unui workshop de analiză care dă startul proiectului. În iunie – iulie 2015 se vor desfășura cursuri extinse de formare în domeniile management și scriere de proiecte, respectiv advocacy, pentru dezvoltarea capacității interne a organizațiilor membre. Acestea vor susține scrierea a patru noi cereri de finanțare și demararea unei campanii de advocacy, măsuri care vor asigura continuitatea Federației după finalizarea proiectului.

În vara acestui an va fi organizată o campanie de promovare a patrimoniului, rezultând în realizarea unui website al Federației TransylvaNET, a unei Publicații cuprinzând analize și bune practici legate de peisajele culturale transilvănene, și a unui Ghid de inființare și funcționare a rețelelor de parteneriat. Aceste materiale își propun să împărtășească bunele practici și cunoștințele organizațiilor membre,  dobândite în activitatea lor individuală dar și în cadrul proiectului. De asemenea, Federația TransylvaNET va organiza o campanie de conștientizare a comunităților locale din 15 sate și 3 orașe istorice din județele Sibiu, Brașov și Mureș. Vor fi organizate întâlniri și vizite la proprietarii de imobile tradiționale, în cadrul cărora 1250 de persoane vor fi informate cu privire la bune practici de conservare și utilizare a patrimoniului, și își vor exprima opiniile și punctele de interes.

Aceste acțiuni vor fi continuate în a doua jumătate a anului cu o campanie de consultări publice desfașurată în aceleași 3 județe, care își propune să colecteze informații și perspective ale factorilor locali cu privire la nevoile și prioritățile de patrimoniu. Acestea se vor regăsi în setul de propuneri legislative care va fi formulat de către Federație, și care va constitui baza pentru definirea unei strategii de advocacy și pentru demararea unei campanii de advocacy la începutul anului 2016. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în cadrul unei conferințe care va avea loc în luna aprilie 2016 și care va reuni factori de interes din județele Sibiu, Brașov și Mureș.

(credit foto: Gabriela Cuzepan)

Membrii și colaboratorii Federației TransylvaNET cuprind (cu posibilitate de aderare ulterioară a altor organizații): Fundația Heritas, Muzeul ASTRA, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația Împreună Pentru Dezvoltarea Comunității, Ordinul Arhitecților Sibiu-Vâlcea, Asociația Monumentum, Fundația Forum Arte, Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, ATU Asociația pentru Tranziția Urbană, Asociația Pro Richiș Transilvania, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, Consistoriul Districtual Evanghelic Mediaș, Fundația Adept, Hosman Durabil, Parohia Evanghelică CA Brașov, My Transylvania, GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, GAL Podișul Mediașului, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Marginimea Sibiului, GAL pe Mureș și pe Târnave, Parohia Evanghelică CA Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Biroul de Coordonare al Bisericilor Fortificate, Agenția Județeană de Turism Sibiu, Mioritics, Fundația Sașilor Transilvăneni, Asociația PeDale, Asociația Culturală Reener Landchen, Asociația Maghiarilor din Sibiu, Consistoriul Districtual Evanghelic CA Sibiu, Filiala Județeană Sibiu a Uniunii Arhitecților din România (UAR), Asociația Ecomuzeul Regional Sibiu, Asociația de Prietenie Ille-et-Villaine, Asociația Cisnădioara, Asociația Eutopia.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org