Lucram pentru CultTour Avrig

În cadrul proiectului „CultTour – Patrimoniu cultural ca punct de interes major în dezvoltarea turismului sustenabil”, suntem implicaţi într-o activitate interesantă şi anume: Elaborarea unei strategii de Marketing pentru oraşul Avrig incluzând obiectivele sale turistice. Zona dispune un potenţial turistic ridicat. Cel mai cunoscut obiectiv turistic este reşedinţa de vara a baronului Samuel von Brukenthal. Dar, pe lângă acest obiectiv turistic important, zona prezintă un potenţial ridicat în ceea ce priveşte turismul cultural, agroturismul şi cadru natural.

Sarcina noastră în cadrul acestui proiect este de a sprijinii Administraţia locală la promovarea acestei zone, precum şi la elaborarea unui program cultural amplu. Un aspect important, din punctul nostru de vedere, este colaborarea directă cu cetăţenii şi diferitele personalităţi ale zonei.

Un sprijin deosebit l-am primit din partea d-nei Maria Grancea şi d-na Mirela Moldor, care cunosc foarte multe poveşti ale locului şi care ni le-au împărtăşit şi nouă.

Conţinutul Strategiei de Marketing este elaborat în colaborare cu partenerii noştri de la Planwerk Cluj. De asemenea lucrăm împreună la elaborarea unui Masterplan turistic pe zona Avrig. Astfel, ne asiguram că există o corelaţie între toate activităţile şi rezultatele acestora.