Anunt de prelungire a termenului de depunere a ofertelor

ref.: http://www.heritas.ro/wp-content/uploads/2015/04/Invitatie_Expert-patrimoniu_Prelungire-termen.doc

Având în vedere

Prevederile procedurii de achiziții în sistem competitiv simplificat, aplicabil promotorilor de proiecte în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, mecanismul  financiar al spațiului Economic European 2009-2014

Recepționarea unei oferte unice pentru Invitația de participare la procedura privind achiziția de servicii de arhitectură COD CPV 71210000-3 – poziția EXPERT PATRIMONIU

Prin prezenta vă informăm că TERMENUL DE TRANSMITERE A OFERTEI conform invitației – publicată pe pagina www.heritas.ro și expediată fiecărui potențial ofertant prin poșta electronică – SE PRELUNGEȘTE până la data de 15.04.2015 la ora 12.00

Documentația în forma solicitată se va depune personal la sediul Heritas – Fundatia Transilvana  pentru Dezvoltare Integrată, Protecție și Revitalizare a Patrimoniului Cultural, Adresa: Piata Huet, nr. 3, ap. 1, Sibiu, jud. Sibiu sau va fi expediată prin poștă sau servicii de curierat, astfel încât ora recepționării să nu depășească termenul specificat.

Ofertele sosite dupa data și ora limită vor fi considerate neeligibile. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.