În general

Fundaţia HERITAS beneficiază de o experienţă de peste 10 ani în domeniul reabilitării de clădiri monumente istorice în centre, zone şi cartiere istorice, iar know-howul de specialitate se concentrează mai cu seamă pe sectoarele de activitate

  • reabilitare / restaurare,
  • dezvoltare urbană şi rurală, precum şi
  • turism.

O echipă competentă şi consultanţi şi specialişti din diferitele domenii amintite, atât din ţară, cât şi din străinătate vin să completeze cunoştinţele solide şi resursele existente la echipa de bază.

Din punct de vedere geografic, experienţa activităţilor şi a proiectelor implementate cu succes până în prezent de către Fundaţie se axează pe regiunea Transilvania, însă pot fi uşor multiplicate şi transferate şi în alte zone ale României. Astfel scopurile Fundaţiei se concentrează asupra potenţialului de dezvoltare oferit de zona transilvană în domeniile reabilitare / restaurare, dezvoltare urbană / rurală şi turism, precum şi pe implementarea experienţelor dobândite în toate regiunile ţării.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport de activitate 2012

Raport de activitate 2013