DEZVOLTARE TURISTICĂ

CONTEXT, PROVOCĂRI ŞI ABORDARE METODICĂ

De mai bine de două decenii în cercuri de specialişti şi în mass media se vorbeşte despre marele potenţial turistic al României. În tot acest timp au fost elaborate masterplanuri la nivel naţional şi judeţean, s-au constituit asociaţii judeţene de turism şi s-au dezvoltat strategii de promovare. În ciuda numeroaselor reuşite, potenţialul turistic nu a fost suficient exploatat până în prezent.

Oferta turistică românească este diversă şi are grupuri ţintă foarte variate în diferite regiuni ale ţării. Activitatea Fundaţiei HERITAS se concentrează asupra segmentului de turism cultural şi astfel mai cu seamă pe regiunile Transilvania, Maramureş şi Bucovina. Cele mai importante obiective sunt aici dezvoltarea ofertei turistice din punct de vedere calitativ şi cantitativ (nu doar în domeniul facilităţilor de cazare şi al ofertei gastronomice, ci şi în ceea ce priveşte oferta culturală), îmbunătăţirea coordonării dintre diverşii actori implicaţi în activităţi de turism şi o promovare corespunzătoare pe plan internaţional şi specifică diferitelor grupuri ţintă.

Activitatea Fundaţiei HERITAS cuprinde dezvoltarea de strategii, concepte şi planificări în funcţie de problemele şi potenţialele specifice ale diferitelor regiuni.