Dezvoltare rurală

CONTEXT, PROVOCĂRI ŞI ABORDARE METODICĂ

Numeroase sate din România sunt ameninţate în prezent de depopulare şi şomaj, situaţie întâlnită nu doar în Transilvania, ci şi în celelalte regiuni ale ţării. În decursul ultimilor ani multe localităţi şi au pierdut caracterul tradiţional: sate cu localizare mai izolată dau impresia că ar fi părăsite, în timp ce satele de-a lungul străzilor judeţene şi din imediata vecinătate a unor oraşe au fost supuse unui proces de modernizare atât de radical, încât au căpătat aspectul unor suburbii. În multe sate din Transilvania există monumente extrem de valoroase, cum ar fi bisericile fortificate, dar care se află adeseori într-o stare de degradare avansată şi nu mai sunt utilizate ca locaşuri de cult.

În majoritatea satelor potenţialul agricole şi cel turistic nu sunt exploatate eficient. Programele de finanţare disponibile anterior au fost deseori lipsite de succes din punct de vedere al eficienţei în accesare şi implementare. În prezent sunt necesare abordări inovative care să revitalizeze producţia agricolă în actualul context al unei ţări care a aderat la Uniunea Europeană, care ştie să exploateze şansele pe care produsele tradiţionale le au pe piaţă şi care în acelaşi timp dezvoltă sistematic ofertele pentru un turism rural de succes.