Proiecte demonstrative în cadrul unui program de reabilitare / restaurare

Categoria Planificare, management Perioada 2000-2004
Beneficiari     proprietari particulari de clădiri din centrul istoric Sibiu
Derularea diferitor programe de reabilitare / restaurare pentru porţi şi uşi, ferestre şi obloane, acoperişuri, faţade, etc, în paralel cursuri de perfecţionare pentru meşteşugari şi arhitecţi

  • 30 de clădiri au fost reabilitate / restaurate parţial în cadrul acestui program