Instruirea de arhitecţi

Categoria Cursuri de perfecţionare Perioada 2008
Beneficiari     arhitecţi, ingineri
Planificarea şi derularea de seminarii pe temele “creşterea eficienţei energetice la clădirile istorice” şi “identificarea degradărilor lemnului la clădirile istorice şi tratamentul lor eficient” pentru arhitecţi şi ingineri locali