Biroul de consultanţă pentru activităţi de reabilitare

Acordarea de consultanţă tehnică gratuită pentru proprietarii de imobile istorice privind activităţi de reabilitare şi modernizare, oferta de consultanţă fiind structurată pe diferite etape: de la consultanţă verbală până la elaborarea unui raport complex; produsul este un raport de consultanţă cu o prezentare detaliată a degradărilor şi problemelor existente, a soluţiilor şi a măsurilor propuse, prioritizarea măsurilor de reabilitare, evaluarea cantităţilor şi a costurilor;

Activitatea de consultanţă este derulată de către arhitecţi care au beneficiat de specializare în cadrul Proiectului GTZ.

  • 330 de consultanţe finalizate în perioada 2000-2009
  • 12 arhitecţi şi ingineri au beneficiat de cursuri de specializare în domeniul consultanţei
  • utilizarea a diferite instrumente standardizate pentru îmbunătăţirea eficienţei şi a calităţii: catalog de costuri, raport prezentând degradările existente, devize în formă prescurtată şi scurte caiete de sarcini, recomandări conform reglementărilor în vigoare pentru monumente istorice, etc.
  • Beneficiari     Primăria Sibiu, proprietari imobile istorice
  • Categoria Planificare, relaţii publice, consultanţă
  • Perioada cu începere din 2000