Plan de marketing inclusiv proiect de restaurare şi schimbare de destinaţie a două turnuri de fortificaţie

Categoria Planificare, management Perioada 2009
Beneficiar      Primăria Sibiu
Elaborarea unui concept integrat pentru reabilitarea şi revitalizarea Turnului Pulberăriei şi al Turnului Pielarilor din Oraşul de Jos al Sibiului, incluzând aceste turnuri într-un circuit turistic, în vederea întocmirii de solicitări de finanţare din fonduri structurale europene (POR, axa 5.1)