Zilele arhitecturii Sibiu 2011

Zilele Arhitecturii Sibiu 2011

Data de 03.10.2011 este declarată „Ziua Internaţională a Arhitecturii“, ceea ce poate reprezenta o bună ocazie pentru organizarea unui şir de evenimente menite să aducă subiectul „arhitectură“ în centrul atenţiei opiniei publice. Evenimentele vor fi organizate în cursul lunii octombrie. Mai mult, Ordinul Arhitecților din România aniversează 10 ani de existenţă, moment care va fi marcat la Sibiu de organizarea unei conferințe teritoriale a Filialei Sibiu-Vâlcea a OAR și de evenimente publice dedicate acestei ocazii.
În cadrul tuturor evenimentelor se va pune accentul pe întrebări legate de modalităţi de abordare şi percepere a arhitecturii.

Simpozionul „Concursuri de arhitectură pentru centre sau cartiere istorice – abordare contemporană a provocărilor de actualitate“

Tema „Concursuri de arhitectură” a apărut în ultimul timp destul de des în diferite dezbateri din România. O provocare deosebită o reprezintă acele concursuri organizate în contextul unui mediu construit istoric. Acest tip de concurs se adresează acelor investitori privaţi şi publici, care folosesc asemenea instrumente pentru a obţine soluţii arhitecturale creative şi de calitate pentru proiectele lor. Centrul istoric Sibiu reprezintă o zonă de dezvoltarea urbană bine definită, astfel încât toate intervenţiile viitoare trebuie să țină cont de aceasta. În ultimul timp s-a reluat tot mai frecvent discuţia despre amplasarea unei construcţii pe terenul fostei Fabrici de bere şi pe cel al Cazărmii 90. În actualul Plan Urbanistic General al Sibiului, în vigoare din aprilie 2011 este prevăzută  construirea unui centru comercial / de conferințe și afaceri şi a unui teatru nou în aceste zone. Având în vedere  aceste intenții, precum şi posibilitatea organizării unui concurs de arhitectură, simpozionul are menirea de a continua dezbaterile de specialitate dintre arhitecţi, autorităţi şi părţile interesate.
Vor fi invitaţi conferențiari  internaţionali, reprezentanți ai unor administrații locale respectiv arhitecţi, care au organizat şi implementat asemenea concursuri. Acest eveniment se va finaliza cu o dezbatere în plen.
Locul: Centrul Cultural Habitus din Sibiu, Piaţa Mică nr. 4
Data: 05.10.2011

Expoziţia „Concursuri de arhitectură din Bavaria, Germania, 2006-2009”

Se va organiza o expoziţie care să prezinte diferite rezultate ale unor concursuri de arhitectură din Bavaria, Germania, în perioada 2006-2009. Elemente comune: proiectele sunt create în cadrul unor concursuri de arhitectură, iar ele fac referire la un context istoric respectiv la clădiri publice.
Scopul este de a da posibilitatea specialiştilor de a se informa cu privire la anumite modalităţi de  proiectare. Totodată se doreşte ca populaţia oraşului Sibiu să aibă posibilitatea de a tematiza subiectul arhitecturii contemporane.
Locul: Primăria Sibiu
Durata expoziţiei: 05.10.-30.10.2011
Vernisaj: miercuri, 05.10.2011

Expoziţia “Oraşul nevăzut: Proiecte ale concursurilor de arhitectură desfăşurate la Sibiu între anii 1880-1930”

Muzeul Brukenthal  a prezentat în primăvara anului 2011 expoziţia „Oraşul nevazut”. Au fost expuse o serie de proiecte prezentate cu ocazia diferitelor concursuri de arhitectură din sec. al XIX-lea și începutul secolului XX din oraşul Sibiu. Expoziţia a fost elaborată prin grija şi interesul personal al curatorului Frank Ziegler, care se ocupă în numele Bisericii Evanghelice C.A. de arhivele muzeului. Această expoziţie se încadrează perfect în contextul „Zilelor de arhitectură” şi ar trebui reluată, scopul fiind prezentarea ei unui public mult mai larg. Locaţii posibile pentru expunere: în cadrul Centrului de informare turistică (Primăria Municipiului Sibiu, Piața Mare), împreună cu expoziţia  menţionată la punctul nr. 2.
Locul: Primăria Sibiu
Durata expoziţiei: 05.10.-30.10.2011
Vernisaj: miercuri, 05.10.2011

Turul ghidat prin oraş având ca temă „Arhitectura Sibiului în perioada dintre începutul sec. XX şi cel de-al doilea război mondial”

În Sibiu, pe lângă centrul istoric, care reprezintă un punct de atracţie important, există o serie de clădiri şi ansambluri de clădiri reprezentative din punct de vedere arhitectural, care merită puse în valoare şi prezentate publicului larg. Aici este vorba atât de clădiri ce fac parte dintr-un ansamblu construit, cât şi clădiri de sine stătătoare. Dorim să oferim un tur de aproximativ trei ore, care să prezinte diferite clădiri importante pentru acea perioadă, „uitate” în zilele noastre. Pe tot traseul grupul va fi însoţit de cel puţin un specialist (arhitect, istoric, etc.). Fiecare participant la acest tur ghidat va obţine o broşură, care va conţine toate informaţiile legate de traseu. Broşura va fi tipărită într-un tiraj de 1.000 de exemplare şi va fi pusă la dispoziţia locuitorilor oraşului, dar şi turiştilor. În plus, vom elabora o pagină de internet, de unde se pot obţine informaţii referitoare la traseu.
Perioada de desfăşurare: Sâmbătă, 08./15./22.10.2011, orele 15:00-18:00; ulterior la cerere / în funcţie de solicitări

Obiect în spațiul public

Amplasarea unui obiect arhitectural în spațiul public, într-o locație de maximă vizibilitate în zona pietonală a orașului Sibiu (Piața Mare, Piața Mică sau pietonal Bălcescu). Obiectul este pavilionul PauZA, realizat și prezentat cu prilejul Zilelor Arhitecturii 2011 la Cluj (4-7 mai) în cadrul unui atelier de design parametric coordonat de studenții Bogdan Hămbășan și Anamaria Androne. Obiectul va fi expus pentru o perioadă de aproximativ 2 săptămâni.

Conferinta teritoriala a filialei Sibiu-Valcea a O.A.R.

Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecţilor din Romania are un număr de 190 membri din care cca 140 în judeţul Sibiu şi 50 în judeţul Vâlcea.
Conferinţa teritorială este adunarea generală a tuturor membrilor şi coincide anul acesta cu aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Ordinului Arhitecţilor din România. Conferinţa extraordinara 2011 are ca obiect actualizarea regulamentelor O.A.R., precum şi analiza experienţei acumulate până în prezent de către OAR în vederea formulării unei strategii pentru viitorul profesiei de arhitect în România.
La conferinţă aşteptăm participarea unui numar de 140 de arhitecţi din judeţele Sibiu şi Vâlcea.
Data conferinţei: sâmbătă, 8 octombrie 2011
Locul: Centrul Cultural Habitus din Sibiu, Piaţa Mică nr. 4


Organizat de

Ordinul Arhitecților din România, filiala Sibiu – Vâlcea
www.oarsbvl.ro
și
Fundația Heritas

Proiect este finanțat parțial prin timbrul de arhitectură.