Valoarea imobilelor istorice

Campanie de informare „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului!”

O casa de pe strada Mitropoliei

Fundaţia HERITAS a iniţiat alături de Primăria Sibiu campania de informare cu titlul „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului!”.

Primul subiect luat în discuţie în cadrul acestei campanii este valoarea imobilelor istorice, importanţa conservării caselor vechi adică a patrimoniului istoric construit. Prin acest material se va demonstra practic că nu există o contradicţie între conservarea „vechiului” şi modernizarea unei case sau cu dotarea unei locuinţe cu echipamente şi funcţiuni care să sporească confortul.

În general, clădirile, fie ele noi sau vechi, au o anumită valoare, pe care le-o dă calitatea arhitecturii, poziţionarea, mărimea, materialele şi multe alte criterii. Casele din centrul istoric al Sibiului au un mare plus faţă de altele: fie că sunt monumente, fie că fac parte din centrul istoric care este înregistrat ca şi monument în ansamblul lui, aceste case au o valoare crescută pentru că reprezintă istoria noastră, a sibienilor şi de fapt ne reprezintă pe noi înşine. Aceste clădiri formează un ansamblu care reflectă modul de viaţă şi ocupaţiile cetăţenilor oraşului, modului de evoluţie al acestuia într-o anumită perioadă de timp, fiind un adevărat martor al secolelor care au trecut. Şi ar trebui să fie un martor şi al celor care urmează.

Centrul istoric al Sibiului este recunoscut şi înregistrat ca patrimoniu cultural, ceea ce înseamnă că are anumite caracteristici naturale sau construite de către om atât de valoroase, încât trebuie conservate şi protejate. Clădirile, străzile, statuile şi pieţele sunt valoroase atât individual cât şi ca ansamblu. Ele reprezintă istoria, dar nu numai istoria trecută, ci şi istoria care se scrie mereu, care se formează inclusiv în zilele noastre. De aceea centrul istoric nu trebuie văzut ca un mare muzeu în care totul a rămas încremenit, ci ca un organism viu, ale cărui experienţe bune de viaţă trebuie protejate pentru generaţiile viitoare.

Patrimoniul cultural bine conservat şi pus în valoare asigură premisele pentru promovarea oraşului nostru, ceea ce înseamnă dezvoltare economică şi creşterea veniturilor din turism. Un patrimoniu care se remarcă, valoros, poate transforma percepţia celorlalţi asupra oraşului. Dar acest lucru înseamnă eforturi susţinute nu doar din partea autorităţilor locale, ci şi sprijin şi implicare din partea locuitorilor, a comunităţii. Imaginea pozitivă aparţine tuturor şi cu toţii trebuie să muncim să o menţinem. Modernizările greşit înţelese sau executate afectează nu doar valoarea unei clădiri, ci a întregului ansamblu din care face parte. De aceea este foarte important să devenim conştienţi că suntem responsabili individual pentru păstrarea patrimoniului cultural comun, cu atât mai mult cu cât valoarea unei proprietăţi creşte odată cu valoarea zonei din care face parte.

Patrimoniul construit este reglementat şi protejat de mai multe legi şi regulamente, printre care le enumerăm pe cele mai importante:

  • Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001, cu modificări aduse prin Legea nr. 468/2003 şi Legea nr. 259/2006
  • HG nr. 286/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice
  • HG nr. 1258/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respecitv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice
  • HG nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoane fizice sau juridice de drept privat
  • Planul Urbanistic General
  • Regulamentul Local de Urbanism pentru Centrul Istoric