Finalizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Sibiu 2009-2015

Fundatia pentru Reabilitare Urbana Sibiu a finalizat elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Sibiu pentru perioada 2009-2015.

Sibiul se pregateste sa adopte acest nou instrument de management, care sa asigure continuarea importantelor schimbari structurale, din ultimii ani, ce au reprezentat un impuls important pentru dezvoltarea orasului.

Dezvoltarea Zonei Industriale Vest si impactul programului Capitala Culturala Europeana 2007 au influentat considerabil numeroase aspecte: modernizarea infrastructurii, dezvoltarea turismului, cresterea investitiilor, cresterea vizibilitatii Sibiului atât pe plan intern cât si extern.

Aceasta evolutie impresionanta trebuie sustinuta si în continuare printr-o preocupare pentru o dezvoltare urbana echilibrata la nivel de oras, care necesita eforturi constante. Una din cele mai mari provocari ale anilor urmatori va fi continuarea eforturilor pentru a asigura conditii mai bune de viata locuitorilor orasului. Exista, în afara zonei centrale, spatii publice si cladiri care necesita a fi reabilitate, zone ale orasului mai putin accesibile datorita barierelor naturale sau construite (râul Cibin, linia ferata), deficit de zone verzi amenajate, probleme de trafic, infrastructura sociala destul de slab dezvoltata, etc.

Planul Integrat propune o formulare a viziunii de dezvoltare, care reprezinta diferenta dintre ceea ce reprezinta Sibiul azi si ceea ce îsi doreste sa devina în cadrul unui mediu concurential.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Sibiu pe perioada 2009 – 2015 contine angajamentul unor resurse strategice cruciale: locuitorii, comunitatea de afaceri si valorile culturale – în directia consolidarii pozitiei de pol de dezvoltare urbana.

Viziunea de dezvoltare a Sibiului poate fi formulata astfel:

SIBIUL             un oras cu un mediu de viata de calitate,

cu un patrimoniu cultural deschis si atractiv,

sustinut de o economie competitiva si dinamica.

Municipiul Sibiu este titular al PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA (PIDU) 2009-2015, care propune politici, obiective specifice, programe si proiecte – finantabile din fonduri comunitare, guvernamentale sau locale – care concura la atingerea urmatoarelor obiective strategice:

§         îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor, pe baza principiilor dezvoltarii durabile

§         promovarea Sibiului ca destinatie turistica atractiva pe plan national si international

§         cresterea competitivitatii economice a Sibiului pe plan regional si national.

Dintre proiectele enuntate în PIDU, sapte vor fi depuse spre finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 1 – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, domeniul de interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, subdomeniul: „Poli de dezvoltare urbana”.

Alocarea financiara în cadrul acestei axe pentru Municipiul Sibiu este de 14,8 milioane euro.

Proiectele propuse spre finantare sunt:

  1. Modernizare str. 9 Mai
  2. Modernizare str. Ocnei
  3. Modernizare str. Faurului
  4. Modernizare str. Turnului
  5. Construire viaduct peste calea ferata str. Mihail Kogalniceanu – Calea Surii Mici
  6. Sistem de control si management al traficului urban
  7. Modernizare centru pentru reabilitare si recuperare copii cu handicap (str. Aleea Streiu nr.8).

Dupa supunerea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana spre aprobare în Consiliul Local Sibiu, documentatia de aplicare va fi înaintata spre ADR Centru. Implementarea propriu-zisa a proiectelor va începe în cursul anului 2010 si se va finaliza în 2015.