PUG Timisoara, Faza II Masterplan

Fundaţia HERITAS sprijină Asociaţia PUG TIM 2012 ca subcontractant al firmei SC Planwerk Cluj SRL în domeniul relaţii publice şi participare civică.

În luna ianuarie 2012 s-a încheiat cu succes a doua fază a Planului Urbanistic General prin elaborarea Masterplanului pentru oraşul Timişoara. Sarcina noastră a fost în primul rând de a sprijinii echipa locală de proiect la prezentarea stadiului actual al proiectului diferiţilor actori din cadrul societăţii civile. De asemenea Fundaţia s-a implicat în activitatea de elaborare şi prezentare a rezultatelor obţinute, rezultate incluse în broşura „PUG Timişoara 2012, Faza II Masterplan”. Mai multe informaţii puteţi găsi pe pagina de internet a Municipiului Timişoara: www.primariatm.ro.