Premiul pentru „Restaurarea corectă a clădirilor din centrul istoric pentru anul 2011”

Perioda de desfasurare: 14.04. – 07.05.2011
Loc: Sibiu, Centrul Istoric

Fundaţia Heritas lansează decernarea Premiului pentru „Restaurarea corectă a clădirilor din centrul istoric pentru anul 2011”, lansare ce va avea loc în cadrul campaniei „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului”, campanie desfăşurată împreună cu Primăria Municipiului Sibiu.  Premiile se ridică la 10.000 EURO, din care o valoare de 2.500 EURO este prevăzută pentru premierea proiectelor realizate de către elevi, iar premii în valoare de 7.500 EURO vor fi acordate conform categoriilor mai jos menţionate. Premiile sunt finanţate  de către Banca Germană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare KfW, care după implementarea cu succes a fondului destinat reabilitării clădirilor din centrul istoric, finanzează  acest premiu în idea stimulării  locuitorilor cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri de reabilitare adecvate pentru clădirile aflate în centrul istoric.

>>> REGULAMENTUL CONCURSULUI
>>>
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Scop

 • creşterea gradului de conştientizare a proprietarilor/chiriaşilor caselor istorice sau apartementelor din casele istorice din centrul Sibiului cu privire la valoarea acestora;
 • încurajarea măsurilor corecte de reabilitare.

A Participanţi

Premiile se vor acorda pentru 2 categorii:

I Proprietari ai caselor istorice sau apartamentelor din casele istorice din centrul vechi al Sibiului:

 • Secţiunea lucrări mari (investiţie >6.000 euro)
 • Secţiunea lucrări mici (ferestre, porţi, grilaje, obloane, ornamente etc, investiţie < 6.000 euro)

II Arhitecţi / ingineri:

Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor cu drepturi egale al proiectului respective. Proiectul trebuie să fi fost implementat, respectiv lucrarea încheiată.

Un participant poate prezenta lucrări la una sau la ambele categorii. Numărul de lucrări prezentate este nelimitat.

B Domenii

 • Conservarea si reabilitarea patrimoniului cultural construit
 • Arhitectură
 • Amenajări interioare

ATENŢIE!
Lucrările care pot participa la concurs trebuie să fi fost finalizate între ianuarie 2008 şi martie 2011. Pentru secţiunea lucrări mari (>6.000 euro) dovada execuţiei lucrărilor se va face pe baza Autorizaţiei de Construire, sau cel puţin a Certificatului de Urbanism.

Pentru Secţiunea lucrări mici (< 6000 euro) dovada se va face cu chitanţe, contracte şi orice alte forme legale.

C Condiţiile de admitere şi de prezentare a lucrărilor în concurs

 • Etapa 1. participanţii se vor înregistra la sediul Fundaţiei Heritas (în persoană, pe e-mail, sau poştal).
 • Etapa 2. un colaborator al Fundaţiei va stabili vizite pe teren, de comun acord cu participanţii,  pentru realizarea de fotografii şi documentarea lucrărilor care participă la concurs.
 • Etapa 3. pe baza documentaţiei întocmite pentru lucrările înregistrate, juriul va stabili cîştigătorii
 • Etapa 4. decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Urban Piaţa Huet, 07.05.2011

Arhivarea exponatelor, drepturi de publicare
Exponatele realizate în cadrul concursului vor fi prezentate într-o expoziţie şi aparţin Fundaţiei HERITAS. Arhivarea informaţiei se va face electronic la Fundaţie.

D Juriul

Din juriu fac parte:

Arh. Ioan BUCUR, membru al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice
Arh. Michael ENGEL, preşedinte al Fundaţiei HERITAS
Ec. Steffen MILDNER, coordonatorul Proiectului GTZ – „Reabilitarea Centrului Istoric Sibiu“ (2000-2007)
Arh. Gabriel ROŞCA, preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Sibiu – Vâlcea
Arh. Ioana URDEA, arhitect şef al Municipiului Sibiu
Ec. Călin TRUFAŞIU, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sibiu

Membrii juriului nu participă cu lucrări la această ediţie.
Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar, fără drept de vot, care întocmeşte procesele verbale ce vor fi semnate de toţi membrii juriului. Secretarul concursului este doamna Anamaria Părăian.

D Selecţia şi premierea

Criterii de selecţie:
Argumentele de jurizare vor avea caracter profesional şi aparţin membrilor juriului. În principal criteriile vor fi:

 • păstrarea elementelor originale
 • reabilitarea / restaurarea corectă a elementelor originale
 • folosirea materialelor şi culorilor adecvate
 • impactul (efectul măsurilor implementate) asupra casei în sine şi aspura imaginii oraşului
 • numărul proprietarilor care s-au implicat în măsurile de reabilitare

Juriul va acorda note în ordine crescătoare de la 1 la 10.
Premiile neacordate se redistribuie la celelalte categorii, proporţional cu valorile respective ale premiilor de la fiecare categorie.

Premierea:

Se vor acorda următoarele premii:

Categori I “Proprietari” – 14 premii în bani şi 6 plachete de onoare:

secţiunea lucrări mari (>6.000 euro):

5 Premii  (în valoare totală de 3.800 euro):

 • Premiul I  x  1.200 euro,
 • 2 Premii II  x  800 euro,
 • 2 Premii III  x 500  euro

secţiunea lucrări mici (< 6000 euro):

9 Premii (în valoare totală de 2.700  euro)

 • 3 x 400 euro,
 • 3 x 300 euro,
 • 3 x 200 euro

Categoria II “arhitecţi/ingineri”

 • 2 premii: 2 x 500 euro

E Calendarul evenimentului

 • 14 – 29 aprilie – ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR  ŞI DOCUMENTAREA PE TEREN
 • 3-4 mai –  JURIZAREA
 • 7-8 mai Expoziţie în cadrul Festivalului  Festival HUET.URBAN
 • 7 mai – PREMIEREA ÎN CADRUL FESTIVALULUI URBAN PIAŢA HUET

Informaţii şi înscrieri

FUNDAŢIA HERITAS

Piaţa Huet nr. 3, 550182, Sibiu

Tel:  0040 (0)269 -21.19.88 / Fax: 0040 (0)269 -21.16.71
E-mail : office@heritas.ro
www.heritas.ro