Plan Integrat de Revitalizare a zonei protejate a municipiului Arad

Municipiul Arad ia parte la programul “Vito”. Proiectul „ViTo-Dezvoltarea Oraşelor Istorice Vitale din Europa Centrală şi de Est” este un proiect de cooperare transnaţională între oraşe din 8 ţări finanţat prin programul de Cooperare Transnaţională din Sud Estul Europei, care are ca obiectiv dezvoltarea oraşelor istorice prin creşterea atractivităţii spaţiilor, prin conservarea patrimoniului cultural construit şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.
În cadrul proiectului „Vito” se elaborează un concept integrat de măsuri pentru centrul istoric. Datorită experienţei pe care o are în acest domeniu, Fundaţia Heritas participă la acest proiect din punct de vedere concepțional sprijinind Asociaţia, formată din Planwerk Cluj, Vitamin A (Timişoara) şi IHS România (Bucureşti), la întocmirea şi la redactarea documentaţiei.
În data de 25.01.2012 s-a încheiat şi s-a predat Municipiului Arad documentaţia „Studii şi informaţii pentru fundamentarea planului”, documentaţie ce face obiectul primei fază de planificare.

Temele abordate în cadrul studiului au fost:

  1. Spațiu public
  2. Patrimoniu și locuire
  3. Turism și cultură
  4. Mediul social. Educație. Sănătate și
  5. Economie locală.