Ghid de Dezvoltare a Municipiului Sibiu: O serie de întâlniri sectoriale

Fundația Heritas a fost însărcinată de către Primăria Municipiului Sibiu cu elaborarea noului Ghid de Dezvoltare a Municipiului Sibiu, relevant pentru perioada 2014 – 2024. Documentul va juca un rol important în definirea direcțiilor de dezvoltare a orașului, integrând principalele elemente ale primului astfel de Ghid, elaborat în 2004. Pentru a obține un rezultat concludent, am considerat esențială implicarea constantă în elaborarea documentului a tuturor actorilor relevanţi la nivel local. Astfel, în cadrul procesului de consultare a opiniei publice, în perioada 28.01. – 05.02.2014. au fost organizate o serie de întâlniri sectoriale pe diferite tematici care au adus împreună 120 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale. Domeniile acoperite în cadrul întâlnirilor au fost economie și educație, servicii sociale și sănătate, cultură, patrimoniu construit, turism, marketing şi sport, transport, mobilitate, mediu, infrastructură și energie. Rezultatele obținute în cadrul întrevederilor au fost sintetizate si vor fi incluse în documentul final.

Un următor pas în elaborarea Ghidului este organizarea unei sesiuni cu participare publică în luna aprilie, acțiune care va fi anunțată din nou pe site-ul nostru și pe pagina facebook.