Elaborarea PUG-ului din Timişoara trece în faza a II-a

Fundaţia HERITAS sprijină asociaţia „PUG TIM 2012“ ca subcontractant al firmei SC Planwerk Cluj SRL în domeniul relaţii publice şi participare civică.

Cea dintâi fază, „etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare“ a fost finalizată în mai 2011. Pentru informarea publicului Fundația Heritas a elaborat o serie de afişe. În plus am recurs la ideea conceperii unor cărţi poştale prin intermediul cărora cetăţenii oraşului Timişoara îşi pot exprima opiniile cu privire la subiecte de ordin urbanisitic şi le pot transmite direct arhitectului şef al oraşului. Toate materialele (afişe, anunţuri în presa scrisă, cărţi poştale, etc.) fac trimitere la pagina web a Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro), unde se pot obţine informaţii despre PUG precum şi despre stadiul de elaborare al acestuia. Pe această pagină web se oferă şi posibilitatea de completare a unui chestionar pe teme de dezvoltare urbană.

În cea de-a doua fază, colaboratorii „PUG TIM 2012“ vor întocmi un masterplan de dezvoltare urbană. În continuare Fundația Heritas va da publicului larg informaţii de interes şi va solicita cetăţenilor o participare activă prin comunicarea de păreri şi propuneri legate de procesul de planificare. Pentru luna noiembrie 2011 este planificat un prim eveniment public în cadrul căruia se vor discuta cu locuitorii municipiului Timişoara rezultatele obţinute până atunci.