„Ochii Sibiului ne privesc pe toţi” – Întreţinerea acoperişurilor istorice

Primăria Sibiu alături de Fundaţia Heritas a iniţiat campania de informare cu titlul „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului”. Materialul de mai jos este al doilea dintr-o serie mai amplă, în care vor fi prezentate diverse teme cu privire la întreţinerea şi reabilitarea caselor istorice, înainte de începerea sezonului construcţilor. Proprietarii trebuie să fie informaţi şi să acţioneze în consecinţă, pentru că la începutul lunii mai se va decerna premiul pentru cea mai bună reabilitare a unei case istorice. Aşadar, respectarea regulilor privind reabilitarea corectă a unei case poate aduce un beneficiu în plus proprietarilor!

Acest material din seria menţionată mai sus dezbate problema acoperişurilor

Una dintre imaginile care au consacrat Sibiul în ochii vizitatorilor este peisajul acoperişurilor istorice. Ţiglele solzi, lucarnele semi-circulare, cunoscute mai degrabă sub numele de „ochii Sibiului”, coşurile de fum cu „cocoşii” metalici, toate acestea au fost fotografiate de mii de ori şi au ajuns în toate colţurile lumii, purtate de camerele foto ale celor care au trecut prin urbea noastră. Imaginea este deosebită şi foarte valoroasă, dar dincolo de acest aspect, de sute de ani acoperişurile frumoase şi bine întreţinute ale Sibiului protejează eficient casele împotriva ploilor şi zăpezilor. Iar o învelitoare bine întreţinută înseamnă o şarpantă (structura de lemn a acoperişului, care susţine învelitoarea de ţiglă) sănătoasă.

Ca orice peisaj, şi cel al acoperişurilor este expus ploilor, zăpezilor, vântului şi îngheţului.
Cetăţenii Sibiului, locuitori ai Centrului Istoric şi nu numai ar trebui să conştientizeze faptul că e este necesar ca în fiecare primăvară şi toamnă să facă o verificare amănunţită a ţiglelor pentru a sta fără griji atunci când afară plouă. Fiindcă este ştiut: micile defecţiuni ale învelitorilor, neglijate mai mult timp se extind repede chiar şi la elemente ale structurii clădirii. Aşadar o întreţinere constantă a proprietăţii menţine cheltuielile scăzute şi păstrează, sau chiar creşte valoarea ei.

Defectele mici pot conduce la o degradare accentuată

Deoarece această campanie are şi un rol educativ, vă sfătuim să reduceţi cheltuielile, intervenind cu mici reparaţii şi măsuri de întreţinere curentă, înainte de a fi prea târziu. Refolosirea materialelor vechi, aflate în stare bună costă mult mai puţin decât achiziţionarea unora noi.
E suficientă lipsa câtorva ţigle, mortar desprins, laţi curbaţi, sau rupţi pentru ca apa să se infiltreze şi să provoace în timp putregai şi atacuri ale dăunătorilor la şarpantă, umezeală a planşeului podului, urmată de degradări ale acestuia, umezeală în zidărie şi câte şi mai câte probleme mici, sau mari. Pentru a evita toate aceste lucruri, acţionaţi din timp! Verificaţi dacă sunt ţigle lipsă, mortar „mâncat”, jgheaburi sau alte piese din tablă defecte şi purcedeţi de urgenţă la reparaţii. Cetăţenii trebuie să ţină cont de calitatea reparaţiei, pentru că durabilitatea învelitorii este determinată în principal de calitatea materialului folosit. Impermeabilitatea suprafaţei şi rezistenţa la spargere sunt criterii importante, iar integritatea materialului vechi, recuperat, reduce considerabil costurile. Recuperarea şipcilor şi a asterealei este de asemenea recomandată, pentru că lemnul acestora este uscat complet pe cale naturală, spre deosebire de lemnul nou. Odată cu refacerea unui acoperiş este indicat să aplicați şi un tratament de protecţie a lemnului.

Fiecare acoperiş este unic

Diversitatea formelor acoperişurilor, specifice fiecărei case în parte, rezultă din varietatea tipurilor de şarpantă. Păstrarea aspectului tipic al acoperişurilor, un principiu al protejării monumentelor istorice, presupune consolidarea durabilă şi implicit păstrarea configuraţiei şarpantelor, adeseori vechi de câteva secole.

Pentru toate reparaţiile la structurile portante este nevoie de consultanţă, oferită de către un specialist, care pentru început va elabora releveul degradărilor. Tehnicile de construcţie actuale oferă o soluţie adecvată pentru fiecare dintre problemele care se pot ivi la şarpanta unui acoperiş istoric, iar în orice situaţie este de preferat refacerea sa integrală.

În plus, conform Regulamentului Local de Urbanism pentru Centrul Istoric, cetăţenii trebuie să ştie că la construcţiile monument istoric nu se admit mansardări, dacă acestea nu au existat anterior. La unele case din zonele protejate, case care nu sunt monument istoric, se poate accepta mansardarea doar în anumite condiţii specifice:

  • volumul acoperişului nu poate fi modificat, de asemenea configuraţia învelitorii şi a lucarnelor istorice trebuie menţinută.
  • şarpanta trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a putea suporta greutatea suplimentară
  • trebuie realizată o termoizolare corectă.

De asemenea, mai există unele prevederi de care este bine ca cetăţenii să ţină cont, pentru a evita greşelile şi măsuri ulterioare costisitoare de refacere:

  • nu se va schimba forma coşurilor de fum şi a coronamentelor lor.
  • se vor păstra cornamentele tipice pentru diferitele stiluri arhitectonice, ca de exemplu vârfuri de coamă, suporturi de drapel, giruete, paratrăsnete, pazii decorative şi deflectoare
  • construcţiile auxiliare ale acoperişurilor vor fi reparte de către firme specializate, ținând cont de toate detaliile elementelor existente
  • dacă elementele auxiliare nu mai există, sau în cazul unor degradări prea extinse, acestea se vor reconstrui, luând ca reper piese similiare sau segmente păstrate
  • elementele modernizate şi materialele atipice trebuie evitate (cum ar fi: tabla, ţigla de beton, învelitoarele bitumoase)
  • instalaţiile tehnice (de exemplu antene de satelit) deranjează optic şi constituie o intervenţie periculoasă în structura acoperişului. Acestea se vor monta eventual în pod.
  • podul nu trebuie folosit ca spaţiu de depozitare pentru diverse obiecte inutile, ce împiedică constatarea şi remedierea imediată a defecţiunilor care apar în timp la învelitoare.

Toate aceste regului pot fi găsite în Regulamentul Local de Urbanism pentru Centrul Istoric, pe site-ul Primăriei, la secţiunea „Urbanism”.

Cei interesaţi pot afla mai multe detalii, sau pot primi consultanţă in cadrul Primăriei Municipiului Sibiu sau la Fundaţia Heritas.