Programul urban de acţiune Sibiu 2001-2004

Categoria Planificare Perioada 2000
Beneficiar      Primăria Sibiu
Dezvoltarea şi coordonarea etapelor de întocmire a unui document de planificare, care prevedea pentru prima oară o abordare integrată a activităţii de planificare pentru reabilitarea centrului istoric şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor.