Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Sibiu 2009-2015 (PIDU)

Categoria Planificare Perioada 2008-2010
Beneficiar      Primăria Sibiu
Coordonarea procesului de elaborare al PIDU; întocmirea acestuia în cooperare cu firma de proiectare Planwerk Cluj şi alţi proiectanţi de specialitate; PIDU este un document ce stă la baza elaborării solicitărilor de finanţare din fonduri structurale europene (axa 1, POR)