Centrul istoric Sibiu – Plan de management 2005-2009

Categoria Planificare Perioada 2004
Beneficiar      Primăria Sibiu
Dezvoltarea şi coordonarea unui document de planificare în cadrul căruia este prevăzută pentru prima oară o abordare integrată de reabilitare a centrului istoric precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor.