Carta reabilitării centrului istoric al oraşului Sibiu

Categoria Planificare Perioada 2000
Beneficiar      Primăria Sibiu
Dezvoltarea şi coordonarea întocmirii unui document de planificare în cadrul căruia toţi partenerii implicaţi în activităţi de reabilitare a centrului istoric Sibiu s-au declarat de acord cu acţiuni comune în sensul unei înnoiri urbane prudente. Astfel s-a implementat o abordare de planificare inovativă pe plan local.