Atelier pentru primarii din zona rurală

Categoria Management, relaţii publice Perioada 2010
Beneficiar      Primarii satelor din zona Transilvaniei
Conceperea şi derularea unui atelier cu durata de o zi, pentru primarii din zona rurală, în vederea consolidării rolului lor cu privire la conservarea arhitecturii tradiţionale a satelor. Scop al atelierului este de asemenea utilizarea adecvată a materialului de formare „Primarii susţin conservarea satelor şi promovează ofertele turistice“ de către participanţi. Atelierul a fost derulat în cadrul proiectului „Întărirea potenţialului pentru turismul cultural în satele transilvane“– un proiect derulat de Consiliul Judeţean Sibiu şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ.