Plan strategic de acţiune pentru promovarea turismului rural în Transilvania

Categoria Planificare, management Perioada începând din 2009
Beneficiari CJ Sibiu, numeroşi alţi parteneri
Conceperea şi dezvoltarea unui program strategic de acţiune în vederea conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional şi a promovării turismului rural, inclusiv

–       derularea unei anchete socio-culturale în 400 de gospodării,

–       coordonarea unui proces derulat în mai multe etape, parte a acestuia fiind workshop-uri pentru comunicarea şi punerea de acord cu partenerii,

–       dezvoltarea unei metodologii de clasificare a satelor, ca instrument de bază pentru măsuri de planificare şi promovare cu orientare precisă,

–       actualizarea continuă a documentului ca element de bază de planificare pentru discuţiile cu alţi actori din domeniu

Strategia a fost elaborată în cadrul proiectului „Întărirea potenţialului pentru turismul cultural în satele transilvane“– un proiect derulat de Consiliul Judeţean Sibiu şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică GTZ.