Reabilitare şi restaurare

CONTEXT, PROVOCĂRI ŞI ABORDARE METODICĂ

Multe dintre oraşele româneşti sunt caracterizate de prezenţa în număr mare a importante vestigii arhitectonice, urbanistice şi monumente istorice de mare valoare. Neglijarea acestora de-a lungul ultimelor decenii a condus la starea lor actuală, de degradare accentuată. Acolo unde sunt implementate, majoritatea soluţiilor de reabilitare şi restaurare sunt neadecvate, având loc transformări constructive de aşa natură, încât caracteristicile specifice ale monumentului se pierd. Cauzele sunt diverse: concepte de reabilitare neadecvate, instrumente financiare insuficiente, planificări şi proiectări deficitare, lipsa unei înţelegeri din partea proprietarilor vizavi de o reabilitare care să respecte reglementările în vigoare pentru monumente istorice, lipsa unei subvenţionări publice şi proceduri de autorizare complicate.

În vederea depăşirii acestor probleme Fundaţia HERITAS a dezvoltat un spectru larg de instrumente de planificare, consultanţă şi pregătire profesională. Aici se află competenţele de bază ale Fundaţiei: dezvoltarea şi implementarea unor abordări integrate a clădirilor istorice, menite să combine aspectele economice, sociale şi legislative ale reabilitării şi restaurării cu măsuri concrete de reabilitare specifice pentru clădiri istorice. Toţi colaboratorii Fundaţiei HERITAS au fost participanţi activi în cadrul primului proces integrat de reabilitare din România, şi anume reabilitarea centrului istoric Sibiu, dobândind astfel o experienţă unică în acest domeniu.