Dezvoltare urbana

Zilele Arhitecturii Sibiu 2011

Zilele arhitecturii Sibiu 2011

Publicat la 10 septembrie 2011

Data de 03.10.2011 este declarată „Ziua Internaţională a Arhitecturii“, ceea ce poate reprezenta o bună ocazie pentru organizarea unui şir de evenimente menite să aducă subiectul „arhitectură“ în centrul atenţiei opiniei publice. Evenimentele vor fi organizate în cursul lunii octombrie. … Continuă să citești


Elaborarea PUG-ului din Timişoara trece în faza a II-a

Publicat la 15 iulie 2011

Fundaţia HERITAS sprijină asociaţia „PUG TIM 2012“ ca subcontractant al firmei SC Planwerk Cluj SRL în domeniul relaţii publice şi participare civică. Cea dintâi fază, „etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare“ a fost finalizată în mai 2011. … Continuă să citești


festival HUET.URBAN / 7-8 mai 2011

Publicat la 18 aprilie 2011

Nu este sibian care să nu știe unde este Piața Huet. Vegheată de impozanta Biserică Evanghelică, străjuită de Podul Minciunilor și de Pasajul Scărilor, Piața Huet veghează de sute de ani peste Orașul de Jos. E punctul ce leagă istoria … Continuă să citești


PIDU Sibiu 2010

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Sibiu 2009-2015 (PIDU)

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2008-2010 Beneficiar      Primăria Sibiu Coordonarea procesului de elaborare al PIDU; întocmirea acestuia în cooperare cu firma de proiectare Planwerk Cluj şi alţi proiectanţi de specialitate; PIDU este un document ce stă la baza elaborării solicitărilor de finanţare … Continuă să citești


Consultanţă la întocmirea PIDU Deva

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2008 Beneficiar      Primăria Deva Consultanţă externă oferită Primăriei Deva la întocmirea PIDU, document ce stă la baza elaborării solicitărilor de finanţare din fonduri structurale europene (axa 1, POR)


Anchetă socio-economică

Anchetă socio-economică

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2008 Beneficiar      Primăria Sibiu Organizarea şi derularea unei anchete socio-economice în centrul istoric al oraşului Sibiu în colaborarea cu Facultatea de Sociologie a ULBS, în cadrul unei acţiuni continue de monitorizare a centrului istoric.


Plan de management Sibiu 2005-2009

Centrul istoric Sibiu – Plan de management 2005-2009

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2004 Beneficiar      Primăria Sibiu Dezvoltarea şi coordonarea unui document de planificare în cadrul căruia este prevăzută pentru prima oară o abordare integrată de reabilitare a centrului istoric precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor.


Îndrumar Sibiu

Îndrumar pentru regulamentul local de urbanism al zonei istorice Sibiu

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare, relaţii publice Perioada 2003 Beneficiar      Primăria Sibiu Planificarea şi dezvoltarea unui îndrumar şi a unor materiale suplimentare de conştientizare / relaţii publice pentru centrul istoric al oraşului Sibiu.


Programul urban de acţiune Sibiu 2001-2004

Programul urban de acţiune Sibiu 2001-2004

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2000 Beneficiar      Primăria Sibiu Dezvoltarea şi coordonarea etapelor de întocmire a unui document de planificare, care prevedea pentru prima oară o abordare integrată a activităţii de planificare pentru reabilitarea centrului istoric şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale … Continuă să citești


Carta reabilitării centrului istoric al oraşului Sibiu

Publicat la 5 decembrie 2010

Categoria Planificare Perioada 2000 Beneficiar      Primăria Sibiu Dezvoltarea şi coordonarea întocmirii unui document de planificare în cadrul căruia toţi partenerii implicaţi în activităţi de reabilitare a centrului istoric Sibiu s-au declarat de acord cu acţiuni comune în sensul unei înnoiri … Continuă să citești