Arhivă pentru luna decembrie, 2010

O casa de pe strada Mitropoliei

Valoarea imobilelor istorice

Publicat la 10 decembrie 2010

Campanie de informare „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului!” Fundaţia HERITAS a iniţiat alături de Primăria Sibiu campania de informare cu titlul „Reabilitarea centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului!”. Primul subiect luat în … Continuă să citești


Biroul de consultanţă pentru activităţi de reabilitare

Publicat la 7 decembrie 2010

Acordarea de consultanţă tehnică gratuită pentru proprietarii de imobile istorice privind activităţi de reabilitare şi modernizare, oferta de consultanţă fiind structurată pe diferite etape:


Întocmirea de materiale tehnice în scopuri didactice şi de prezentare

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Training, relaţii publice, Perioada începând din 2000 Beneficiari     Arhitecţi, ingineri, firme de meşteşugari şi firme de construcţii, Primăria Sibiu, Primăria Timişoara Planificare, dezvoltare şi sprijin la utilizarea de broşuri tehnice conform unor puncte tematice de specialitate; Exemplificarea câtorva materiale:


Materiale informative

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Relaţii publice Perioada începând din 2000 Beneficiari     Locuitorii centrului istoric Sibiu, specialişti în domeniu Conceperea, realizarea, distribuirea şi utilizarea diferitor materiale tipărite pentru locuitorii centrului istoric. Câteva exemple:


Monitorizarea clădirilor din centrul istoric al oraşului Sibiu

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Planificare, management Perioada începând din 2000 Beneficiar Primăria Sibiu Monitorizare curentă a clădirilor din centrul istoric, ultima acţiune fiind derulată în anul 2009;


Plan de marketing inclusiv proiect de restaurare şi schimbare de destinaţie a două turnuri de fortificaţie

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Planificare, management Perioada 2009 Beneficiar      Primăria Sibiu Elaborarea unui concept integrat pentru reabilitarea şi revitalizarea Turnului Pulberăriei şi al Turnului Pielarilor din Oraşul de Jos al Sibiului, incluzând aceste turnuri într-un circuit turistic, în vederea întocmirii de solicitări de … Continuă să citești


Instrumentul de planificare „Întreţinerea faţadelor istorice“

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Planificare, management Perioada 2009 Beneficiari     Primăria Sibiu, proprietari particulari Dezvoltarea unui proiect în formă prescurtată (documentaţie) pentru evaluarea stării faţadelor istorice, inclusiv propuneri de reabilitare / restaurare, elemente care stau la baza unui program de întreţinerea faţadelor


Plan strategic de acţiune pentru promovarea turismului rural în Transilvania

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Planificare, management Perioada începând din 2009 Beneficiari CJ Sibiu, numeroşi alţi parteneri Conceperea şi dezvoltarea unui program strategic de acţiune în vederea conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional şi a promovării turismului rural, inclusiv


Campanie pentru conservarea arhitecturii tradiţionale a satelor transilvane

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Relaţii publice Perioada 2010 Beneficiari     Populaţia satelor transilvane, CJ Sibiu Conceperea şi derularea unei campanii de conştientizare în 7 sate din împrejurimile Sibiului. Campania se adresează populaţiei din zona rurală şi se doreşte a fi un important instrument de … Continuă să citești


Atelier pt primari

Atelier pentru primarii din zona rurală

Publicat la 7 decembrie 2010

Categoria Management, relaţii publice Perioada 2010 Beneficiar      Primarii satelor din zona Transilvaniei Conceperea şi derularea unui atelier cu durata de o zi, pentru primarii din zona rurală, în vederea consolidării rolului lor cu privire la conservarea arhitecturii tradiţionale a satelor.